Assessoria laboral Barcelona

Gestàlea Barcelona us ofereix un excel.lent servei d'assessoria laboral a Barcelona. Igual que amb la resta d'àrees, jurídica, comptable, fiscal, el tema laboral és una àrea que dominem a la perfecció. Al nostre despatx podràs comptar amb autèntics professionals de l'assessoria en tota mena de conflictes i situacions de l'àmbit laboral, des de confeccions de nòmines fins a conciliacions.

Especialistes en assessoria laboral Barcelona

Concretament, aquests són els serveis que desenvolupem relacionats amb l' assessorament laboral :

 •  Altes i baixes en règim general i especial de la seguretat social.
 • Inscripció de l'empresa i la mútua corresponent d'accidents de treball corresponent.
 • Altes, baixes, variacions de treballadors per remissió electrònica mitjançant sistema RED.
 • Confecció de butlletins de cotització a la seguretat social, tramesa electrònica de la relació nominal de treballadors, així com domiciliació bancària de les liquidacions mitjançant sistema RED.
 • Ajornament de quotes via ordinària i executiva.
 • Tramitació davant de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o Mútua, parts de baixa, alta i confirmació de malaltia.
 • Formalització de comunicats d'accidents de treball mitjançant el sistema DELTA.
 • Consultes i informes de l'empresa i dels seus treballadors, així com certificacions de la mateixa.
 • Nòmines.

 • Confecció de rebuts de salaris, pagues extres, retards, nòmines administradors, indemnitzacions i liquidacions.
 • Estudi de costos per empleat. Informes i resums de plantilla.
 • Confecció de liquidacions d‟IRPF per treballadors i professionals, així com certificat de retencions.
 • Contractes.
 • Estudi prelaboral a la contractació de treballadors, bonificacions i subvencions.
 • Confecció de contractes, pròrrogues, variacions i ofertes de treball.
 • Altres prestacions.
 • Tramitació de subvencions en matèria laboral.
 • Actuació en nom de tercers davant de tresoreria, INSS, inspecció de treball i jutjat social.
 • Estudi i tramitació de prestacions de jubilació, invalidesa, maternitat, etc., davant de l'INSS.
 • Interpretació de convenis col·lectius. Assessorament sobre riscos laborals.
 • Actuació davant de l'SMAC i jutjat social.

Gestàlea Barcelona és un despatx que compta amb la fama i el prestigi digne d'un gran grup d'experts en tota mena de temes jurídics, fiscals, comptables i laborals. Des del 1996 se'ns reconeix com una firma capaç d'oferir serveis molt complerts de gestoria i assessorament d'empreses i autònoms. A més, els nostres serveis són d'una gran qualitat a preus molt d'acord amb les solucions i els resultats per a cada cas.