Assessor fiscal Barcelona

Si busques un assessor fiscal a Barcelona, Gestàlea Barcelona és el teu millor aliat en tota mena de tràmits, tant tràmits fiscals, com jurídics i comptables. Al nostre despatx trobaràs solucions eficaces adaptades a les teves veritables necessitats. Vine a conèixer-nos i rep l´atenció personalitzada i l'assessorament especialitzat que necessites. La nostra primera consulta és totalment gratuïta!

Relacionat amb l'àrea fiscal de la nostra empresa, a Gestàlea Barcelona trobaràs la solució oportuna en diferents àmbits:

 • Altes i baixes d'obligacions tributàries de persones físiques o societats.
 • Altes, baixes i variacions de l'activitat econòmica a la corresponent IAE.
 • Comptabilitat i planificació fiscal de l'empresa:
  • Pla general comptable.
  • Estimació objectiva (signes, índexs o mòduls).
  • Estimació directa per a empreses i professionals.
  • Confecció dimpostos segons les obligacions tributàries.
  • Impost sobre el valor afegit (IVA).
  • Retencions de lloguer de locals (IRPF).
  • Retencions de professionals (IRPF).
  • Declaració de renda i patrimoni.
  • Impost de societats i pagaments a compte.
  • Declaració anual d'operacions a tercers de més de 3.005,06€.
  • Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.
  • Declaració estadística de comerç intracomunitari (INTRASTAT).

 • Assistència i representació de l'empresa davant de l'administració i la inspecció d'hisenda.
 • Recursos davant de l'administració tributària (estatal, autonòmica o local) i davant del tribunal econòmic administratiu.
 • Sol·licitud de requeriments i ajornaments.
 • Beneficis i exempcions fiscals.
 • Emissió dinformes fiscals davant una decisió o fet econòmic puntual amb estudi dalternatives sobre possibles repercussions.

Necessites assessor fiscal Barcelona?

A Gestàlea Barcelona ens avalen més de vint anys de desenvolupament eficaç del nostre servei, la qual cosa ens permet posar a la teva disposició els millors professionals en la consultoria de temes legals, fiscals i laborals, a més de gestoria en qualsevol tipus de tramitació legal per a persones jurídiques i persones físiques.